Col·laboració entre la veterinària i la salud pública

Col·laboració entre la veterinària i la salud pública

El Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC) va aprofitar la celebració el 27 d’abril del Dia Mundial de la Veterinària per compartir amb la societat catalana les demandes i els objectius actuals de la seva professió.

La corporació va reivindicar d’aquesta manera la importància de les noves polítiques col·laboratives entre la veterinària i la salut pública humana, a més de reclamar l’obligatorietat de la vacuna de la ràbia. En la línia de l’Organització Internacional de la Sanitat Animal (OIE), el consell defensa l’existència de “Una sola salut” que no separi l’animal de la humana.

Avui dia, Catalunya compta amb gairebé 4.000 veterinaris col·legiats, segons dades del CCVC.

Next Post »